Dodatno pokojninsko zavarovanje je za delodajalce in zaposlene davčno najbolj ugodna oblika pokojninskega varčevanja. S sklenitvijo zavarovanja boste sebi in svojim zaposlenim zagotovili lepšo prihodnost.

Podatki o družbi:
Velikost družbe:
Funkcija predstavnika zaposlenih
Splošni podatki za plačevanje
Delodajalec omogoča zavarovanje:
Premija delodajalca:
Premija zaposlenega:
Frekvenca vplačevanja premij:
Financiranje premije zaposlenega:
Kontaktne osebe
IZJAVE DELODAJALCA
PODPISI
Način podpisa pogodbe zastopnika družbe:
Ime in priimek ter šifra predstavnika Zavarovalnice Triglav
Za več informacij nas pokličite na 080 555 555 ali pišite na info@triglav.si
Začetek zavarovanja je mesec vplačila prve premije delodajalca.